Ingrid Greenvalley

Specialist diervoederadditieven | R&D

Ir. Ingrid Faber

Specialist diervoederadditieven | R&D

Ingrid houdt zich bezig met de werking van additieven in relatie tot dier en darm. Ze heeft daarover contact met wetenschappelijke instituten. Doel is het omzetten van die kennis in innovatieve concepten en praktische oplossingen. Ingrid is tevens verantwoordelijk voor het kwaliteitsmanagement.

“Wetenschap vertalen naar innovatieve concepten en praktische toepassingen”