Rosie de Boer

R&D Assistant

Rosie ondersteunt onze R&D afdeling. Ze verdiept zich in de literatuur en maakt de praktische vertaalslag t.a.v. productontwikkeling en de toepassing van additieven. Daarnaast vinden we haar regelmatig in ons lab om nieuwe producten te testen op fysieke eigenschappen.

“Toepassen van nieuwe kennis”