Dé succesfactor bij verbeteren van vitaliteit

GreenPower FF is een door Greenvalley zelf ontwikkeld diervoederadditief dat dieren ondersteunt in de weerstand tegen pathogene bacteriën. GreenPower FF zorgt voor vitalere biggen en heeft een positief effect op de darm van leghennen.

 

Van idee naar onderzoek

Het idee van GreenPower FF is bij ons al jaren geleden geboren. Het begon met een uitgebreid literatuuronderzoek naar de antibacteriële eigenschappen van vetzuren en daarvan afgeleide stoffen. Op basis daarvan heeft Greenvalley een aantal stoffen en combinaties ervan geselecteerd en laten testen bij het Centraal Veterinair Instituut. Om de situatie in het dier zo goed mogelijk te benaderen is daarna gekozen voor ex-vivo onderzoek bij TNO. Daarbij is in verse duodenuminhoud van jonge biggen en vleeskuikens de antibacteriële werking bepaald tegen diverse pathogene bacteriën. Op basis hiervan is een prototype product ontwikkeld wat een mengsel is van geselecteerde monoglycerolvetzuren in een specifieke verhouding.

 

Een succesvol prototype

Het prototype is uitgetest in de praktijk bij zeugen en biggen en bij leghennen.

Door GreenPower FF toe te voegen aan het zeugenvoer verlaagt de infectiedruk in de kraamstal. Hierdoor maken de biggen een “schone start”. Met GreenPower FF in het biggenvoer profiteren de biggen van dit positieve effect tot afleveren. Zeugenhouders ervaren meer rust in de stal door minder ziekteproblemen. Dat leidt weer tot minder uitval, een betere groei en vitale biggen. Met een hoger rendement als resultaat.

Bij leghennen is het product ingezet bij darmontsteking waarbij Clostridium een rol speelde. Gedurende een lange periode zijn regelmatig dieren door een dierenarts onderzocht op darmlaesies. De ernst en duur van de problemen werden sterk verminderd.

 

Uitgebreide praktijktesten met GreenPower FF bij biggen en leghennen

Het prototype kreeg de naam GreenPower FF en twee mengvoederbedrijven hebben het product de afgelopen twee jaar breed ingezet. Eén mengvoederbedrijf gebruikt het in alle biggenvoeders en een deel van de zeugenvoeders. Zij rapporteren een lagere uitval en hogere bigvitaliteit (meer rust in de stal). GreenPower FF in zeugenvoeders zorgt voor een lagere infectiedruk in de kraamstal en ondersteunt zo de vitaliteit van de biggen. Het andere mengvoederbedrijf gebruikt GreenPower FF bij darmproblemen bij leghennen, vaak gerelateerd aan Clostridium en ziet bij het minimaal 6 weken gebruiken van GreenPower FF een duidelijke vermindering van de problemen.

 

Free flowing poeder

Het was een grote uitdaging om het prototype in een geconcentreerde vorm te produceren als een poeder met goede loopeigenschappen. Dat is uiteindelijk gelukt met inschakeling van experts: een uniek eigen product is geboren!

 

GreenPower FF – kalveren, melkkoeien, geiten, konijnen e.d.

We zijn druk bezig GreenPower FF ook te testen bij andere diergroepen zoals kalveren, melkkoeien, geiten en konijnen, omdat we verwachten dat het ook bij deze dieren positieve effecten zal hebben.

 

Toepassing en dosering

– Zeugen- en biggenvoeders – 1 kg/ton voer
– Leghennen – 1 kg/ton voer, minimaal 6 weken
– Overige dieren – 1 kg/ton voer

Innovatie-2

Innovatie
Innovatieve componenten
Gebaseerd op fundamenteel en praktijkonderzoek

Flexibiliteit-2

Flexibiliteit
Poedervorm, flexibel toe te passen
Klantspecifiek inzetbaar

vitaliteit-2

Vitaliteit
Totaalprogramma van zeug tot big
Schone start in de kraamstal
Basis voor een vitale biggenopfok

boer-3

Werkplezier
Meer rust in de stal
Vitaal zijn – vitaal houden

rendement-2

Rendement
Kostenefficiënt
Verbetert bedrijfsresultaat

Meer weten? Neem gerust contact met ons op!