Quorum Sensing

Hoe bacteriën met elkaar praten

Pathogene bacteriën in de darm veroorzaken niet altijd schade. Hoe is dit te verklaren? Pathogene bacteriën zijn uit op een succesvolle vermeerdering in de gastheer. Dat lukt het beste als de gastheer verzwakt is en de bacteriën in voldoende grote aantallen aanwezig zijn. Zolang de gastheer niet verzwakt is, blijven bacteriën in kleine aantallen ‘onder de radar’ van de afweer.

Als de gastheer stress heeft en daardoor meer stresshormonen produceert, wordt dat waargenomen door  bepaalde bacteriën (bijv. Salmonella). Ook weefselafbraak, bijv. in de vorm van erosie van de mucosa, kan een signaal zijn voor bepaalde bacteriën (bijv. Clostridium perfringens). Deze signalen veroorzaken een snelle groei van deze bacteriën.

Als daardoor het aantal bacteriën per ml een bepaalde dichtheid bereikt, treedt het mechanisme van Quorum Sensing op.

Quorum Sensing is een communicatiesysteem tussen bacteriën d.m.v. het uitscheiden van kleine hoeveelheden signaalstoffen. Hiermee stimuleren ze elkaar om explosief te groeien, aan te hechten of toxinen te produceren. Zo worden hun activiteiten gesynchroniseerd en worden loslopende individuele ‘soldaatjes’ een effectief leger. Het afweersysteem wordt overrompeld en de gastheer ondervindt schade.

Nu is gebleken dat bepaalde stoffen in planten in lage concentraties deze communicatie verstoren. Dat verklaart waarom bepaalde plantaardige additieven een antibacterieel effect hebben in het dier, maar geen direct antibacteriële werking in het laboratorium. Met deze natuurlijke producten kan het effect van pathogenen worden beperkt zonder ze te doden. Hiernaar wordt veel onderzoek gedaan en dat zal in de toekomst leiden tot nieuwe additieven en medicijnen.

Meer weten? Neem gerust contact met ons op!